WAVECRAFT vessels are built in environmentally-conscious composite materials, and offer unrivaled speed, comfort and fuel efficiency.

Careers

Are you passionate about innovation, quality and power of teamwork? We look for dedicated experts who are ready to share their knowledge and develop further, as part of our dynamic team.

Strategisk prosjektplanlegger

Som planlegger hos oss vil du ha en sentral rolle primært rettet mot det norske forsvaret og et konkret oppgraderingsprosjekt. Du vil håndtere både overordnede masterplaner og detaljerte prosjektplaner, samt utføre ressursanalyser. Stillingen er en fast, fulltidsposisjon hvor du er med på å sikre prosjektets fremgang.

 

Hva kan vi tilby deg?

 • Koordinerende ansvar: Som en nøkkelressurs i bedriften vil du ha et koordinerende ansvar og bli innlemmet i et team kjennetegnet av høy fagkompetanse og takhøyde
 • Engasjerende arbeidsmiljø: Du vil trives i et engasjert og initiativrikt arbeidsmiljø hvor ansvar, frihet og støtte er nøkkelord. Vi legger vekt på personlig vekst og faglig utvikling gjennom varierte og utfordrende oppgaver
 • Organisasjonskultur: Vår kultur fremmer åpenhet og effektivitet, med et sterkt fokus på samarbeid og bærekraftig verdiskaping
 • Fleksibilitet og støtte: Organisasjonen er strukturert for å støtte rask respons og best mulige prosjektløsninger
 • Attraktive vilkår: En god lønn og arbeidsvilkår som belønner din ekspertise og dedikasjon.

 

Arbeidsoppgaver  

 • Sikre kvaliteten på prosjektplanene gjennom identifisering og analyse av kritiske linjer for å unngå flaskehalser og sikre effektiv prosjektgjennomføring
 • Arbeide tett med prosjektledere for å integrere prosjektplaner med den daglige driften og koordinere disse mot andre pågående prosjekter
 • Overvåke og sikre at kontraktspartenes aktiviteter er i tråd med kontrakts- og prosjektspesifikke krav
 • Bistå med utvikling og detaljering av planer for leverandører og kontraktsparter ved behov
 • Utføre løpende oppfølging og rapportering av prosjektets fremdriftsstatus
 • Analyse av avvik og endringer som grunnlag for nøyaktige fremdriftsprognoser, og ta initiativ til revisjon av tidsplaner ved behov
 • Fungere som bindeledd mellom forskjellige planleggere og sikre effektiv kommunikasjon
 • Delta i prosjektrelaterte oppgaver og håndtere ad-hoc situasjoner sammen med prosjektleder og team.

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper  

 • Utdanning innen prosjektledelse, planlegging og administrasjon og annet relatert fagfelt er ønskelig. Solid relevant erfaring med prosjektarbeid kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 3 års erfaring i prosjektplanlegging med erfaring i bruk av planleggingsverktøy
 • Evne til målrettet og strukturert arbeid med fokus på tidsfrister, kvalitet og HMS-krav
 • Proaktiv og oppsøkende i ditt arbeid med sterke samarbeids- og kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Evnen til å fungere både selvstendig og i team, og integrere tett med diverse prosjektdeltakere
 • Du trives i relasjon med mennesker, er mentalt robust, systematisk og takler kompleksitet
 • Aktuelle kandidater må kunne sikkerhetsklareres.

Som planlegger hos oss vil din innsats være avgjørende for å møte prosjektets mål og sikre en målrettet og effektiv gjennomføring. Vi verdsetter en lagspiller som også kan inspirere andre til å nå felles mål.

Søk Her:  Strategisk prosjektplanlegger søkes til Umoe Mandal! | FINN.no

****

CEO, Chief executive officer

Umoe Mandal is currently seeking a CEO to lead the transformation of the company into a modern technology and industrial company with a focus on serving the complex needs of the military industry while strategically expanding into selected civil applications.

The ideal candidate is an established leader with a proven track record of delivering commercial success by assembling and empowering a high-performing, motivated, and quality-centric team.

The new CEO should possess extensive experience in long-term customer development, technical proficiency, and the ability to inspire and energize their environment.

 

Responsibilities and Mandate:

• Cultivate a proactive, commercially-driven, and accountable organizational culture.

• Develop and execute a comprehensive strategy to ensure the company’s long-term success within the military sector, including fostering essential partnerships.

• Enhance technical capabilities and project execution efficiency to maintain competitiveness.

• Identify and capitalize on new revenue opportunities within the civil market.

 

Experience Requirements:

• Demonstrated full P&L responsibility at the CXO level within the industry, with a strong emphasis on quality and delivery.

• Advanced education at the master’s level in a relevant field.

• Technical background and expertise.

• Proven experience in managing complex project sales processes.

• Proficiency in project management.

• Previous involvement with or exposure to the defense industry, or a substantial military background, is advantageous.

Language:

Proficiency in Norwegian and English, both written and verbal, is required.

 

For inquiries regarding the position, please contact Papillon Executive Search AS. Frode Pettersen can be reached at +47 478 88 285, and Wenche Petlund at +47 958 33 132.

All inquiries to Papillon Executive Search AS will be treated confidentially, and if desired, also towards the client.

 

Apply here:   CEO, Umoe Mandal | FINN.no

 

 

****

 

Industi Fordi

Are you ready for your next voyage?

Umoe Mandal delivers high-speed vessels and advanced components in composite materials

In close cooperation with most formidable customers and partners, academic institutions and industry experts we have established solid expertise and capabilities to deliver highly- specialized technology and products to the global marine, offshore and navy sectors.

We channel our knowledge into new projects, delivering more intelligent solutions to our customers, offering a more stimulating workplace to our people and ensuring a sustainable growth for our company.

We design and build high-performance vessels and advanced components for commercial and defense sectors.